Friday, March 11, 2011

10 manusia hebat dijamin SYURGA

Susunan kedudukan (tingkatan) yang paling mulia di sisi Allah:

1. Nabi Muhammmad SAW
2. Nabi Ibrahim AS
3. Nabi Musa AS
4. Nabi Isa AS
5. Nabi Nuh AS
Selepas itu semua 25 rasul
Selepas itu rasul2 dan nabi2 lain
Selepas itu para Malaikat
Selepas itu manusia biasa yg paling tinggi darjatnya:
1. Saidina Abu Bakar Al Siddiq
2. Saidina Umar Al Khatab
3. Saidina Uthman bin Affan
4. Saidina Ali bin Abi Talib
5. Talhah bin Abdullah
6. Zubair bin Awwam
7. Abdul Rahman Al Auf
8. Saad bin Abi Waqas
9. Sa'id bin Zaid
10. Abu Ubaidah Al Jarrah
Selepas itu, semua yang menyertai perang Badar Al Kubra - 313 orang
Selepas itu, semua yang menyertai perang Uhud
Selepas itu, semua yang menyertai Baiah al Ridhwan - yang mengajak Rasulullah berpindah ke Madinah
Selepas itu, semua sahabat Rasulullah
Selepas itu, semua yang ikut para sahabat Rasulullah (Tabi' Tabiin)
Selepas itu, semua yang ikut Tabi' Tabiin
dan seterusnya yang lain2.

PS : Di manakah kedudukan kita??!

~~dipetik dari ceramah Ustaz Kazim - Hamba Allah yang diuji~~